มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3533' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17493,11718,16226,21727,2663,12253,14167,8888,17508,5039,1940,21599,8877,21103,18821,19169,22877,5009 Array ( [0] => 17493 [1] => 11718 [2] => 16226 [3] => 21727 [4] => 2663 [5] => 12253 [6] => 14167 [7] => 8888 [8] => 17508 [9] => 5039 [10] => 1940 [11] => 21599 [12] => 8877 [13] => 21103 [14] => 18821 [15] => 19169 [16] => 22877 [17] => 5009 )