สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3475' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22546,18361,24382,3210,25166,14720,4834,17322,18351,19408,22397,14730,18360,22407,16437,14727,5872,5853 Array ( [0] => 22546 [1] => 18361 [2] => 24382 [3] => 3210 [4] => 25166 [5] => 14720 [6] => 4834 [7] => 17322 [8] => 18351 [9] => 19408 [10] => 22397 [11] => 14730 [12] => 18360 [13] => 22407 [14] => 16437 [15] => 14727 [16] => 5872 [17] => 5853 )