สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3475' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15696,16060,13394,13560,19534,19838,14727,4836,14736,8298,22405,21141,9156,18351,19417,16438,22397,13381 Array ( [0] => 15696 [1] => 16060 [2] => 13394 [3] => 13560 [4] => 19534 [5] => 19838 [6] => 14727 [7] => 4836 [8] => 14736 [9] => 8298 [10] => 22405 [11] => 21141 [12] => 9156 [13] => 18351 [14] => 19417 [15] => 16438 [16] => 22397 [17] => 13381 )