หยุดฤดูร้อน พวกจิฮารุที่ได้ใช้ชีวิตหยุดยาวที่เกาะโดดเดียวในโลกปิศาจกลับถูกไล่ล่าจากผู้ทรยศแห่งความมืด มิหนำซ้ำตัวจริงของหัวหน้าศัตรูที่หลอกไล่ต้อนให้พวกเขาจนมุมคือบุคคลที่จิฮารุรู้จักเป็นอย่างดีและการพูดคุยเปิดอกในเรื่องราวอดีตที่น่าเศร้าระหว่างผู้ทรยศแห่งความมืดกับสมาคมปิศาจ

q select pid from dex_product where pid<>'3452' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23342,10892,2026,6801,8896,22598,11217,4948,22278,942,18065,1545,15764,17233,22962,21967,9381,16366 Array ( [0] => 23342 [1] => 10892 [2] => 2026 [3] => 6801 [4] => 8896 [5] => 22598 [6] => 11217 [7] => 4948 [8] => 22278 [9] => 942 [10] => 18065 [11] => 1545 [12] => 15764 [13] => 17233 [14] => 22962 [15] => 21967 [16] => 9381 [17] => 16366 )