สินค้าเหลือน้อย

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

หยุดฤดูร้อน พวกจิฮารุที่ได้ใช้ชีวิตหยุดยาวที่เกาะโดดเดียวในโลกปิศาจกลับถูกไล่ล่าจากผู้ทรยศแห่งความมืด มิหนำซ้ำตัวจริงของหัวหน้าศัตรูที่หลอกไล่ต้อนให้พวกเขาจนมุมคือบุคคลที่จิฮารุรู้จักเป็นอย่างดีและการพูดคุยเปิดอกในเรื่องราวอดีตที่น่าเศร้าระหว่างผู้ทรยศแห่งความมืดกับสมาคมปิศาจ

q select pid from dex_product where pid<>'3452' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6545,5217,1329,2886,6569,1518,10825,3191,9925,1525,21235,3017,21622,3358,12000,9296,3194,2953 Array ( [0] => 6545 [1] => 5217 [2] => 1329 [3] => 2886 [4] => 6569 [5] => 1518 [6] => 10825 [7] => 3191 [8] => 9925 [9] => 1525 [10] => 21235 [11] => 3017 [12] => 21622 [13] => 3358 [14] => 12000 [15] => 9296 [16] => 3194 [17] => 2953 )