สินค้าหมด

750 BAHT
1250 BAHT

Plastic Kit
Scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3431' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7913,3952,4242,3951,8711,7914,14163,13645,13644,4244,3931,15582,10728,1094,7919,1092,8421,10320 Array ( [0] => 7913 [1] => 3952 [2] => 4242 [3] => 3951 [4] => 8711 [5] => 7914 [6] => 14163 [7] => 13645 [8] => 13644 [9] => 4244 [10] => 3931 [11] => 15582 [12] => 10728 [13] => 1094 [14] => 7919 [15] => 1092 [16] => 8421 [17] => 10320 )