สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT

Plastic Kit
Scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3431' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7919,23488,7914,15618,3933,10344,1096,8629,6101,4245,3869,1091,8630,1099,5531,3929,9227,1089 Array ( [0] => 7919 [1] => 23488 [2] => 7914 [3] => 15618 [4] => 3933 [5] => 10344 [6] => 1096 [7] => 8629 [8] => 6101 [9] => 4245 [10] => 3869 [11] => 1091 [12] => 8630 [13] => 1099 [14] => 5531 [15] => 3929 [16] => 9227 [17] => 1089 )