มีสินค้า

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart

Plastic Kit
Scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3431' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1092,1091,8628,1093,4677,5062,3933,10320,3950,3929,1094,3869,13636,4246,1099,3951,7918,1097 Array ( [0] => 1092 [1] => 1091 [2] => 8628 [3] => 1093 [4] => 4677 [5] => 5062 [6] => 3933 [7] => 10320 [8] => 3950 [9] => 3929 [10] => 1094 [11] => 3869 [12] => 13636 [13] => 4246 [14] => 1099 [15] => 3951 [16] => 7918 [17] => 1097 )