มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1249,24235,22986,1807,22972,2923,24195,18225,1227,24653,24599,1275,1659,12995,23899,1254,3338,3545 Array ( [0] => 1249 [1] => 24235 [2] => 22986 [3] => 1807 [4] => 22972 [5] => 2923 [6] => 24195 [7] => 18225 [8] => 1227 [9] => 24653 [10] => 24599 [11] => 1275 [12] => 1659 [13] => 12995 [14] => 23899 [15] => 1254 [16] => 3338 [17] => 3545 )