มีสินค้า

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3387' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2595,4441,22973,4435,21192,23383,3272,7644,9743,10265,4597,3355,4590,2597,11125,4602,1659,6697 Array ( [0] => 2595 [1] => 4441 [2] => 22973 [3] => 4435 [4] => 21192 [5] => 23383 [6] => 3272 [7] => 7644 [8] => 9743 [9] => 10265 [10] => 4597 [11] => 3355 [12] => 4590 [13] => 2597 [14] => 11125 [15] => 4602 [16] => 1659 [17] => 6697 )