สินค้าเหลือน้อย

5,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3343' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15002,12359,7824,2320,3675,18849,12924,11334,17228,17927,16058,14978,5721,12361,17947,16865,3681,18832 Array ( [0] => 15002 [1] => 12359 [2] => 7824 [3] => 2320 [4] => 3675 [5] => 18849 [6] => 12924 [7] => 11334 [8] => 17228 [9] => 17927 [10] => 16058 [11] => 14978 [12] => 5721 [13] => 12361 [14] => 17947 [15] => 16865 [16] => 3681 [17] => 18832 )