สินค้าเหลือน้อย

5,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3343' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12093,18484,6625,4366,16329,7822,24066,5417,17925,6602,12354,5412,18482,2525,8460,20203,14251,12610 Array ( [0] => 12093 [1] => 18484 [2] => 6625 [3] => 4366 [4] => 16329 [5] => 7822 [6] => 24066 [7] => 5417 [8] => 17925 [9] => 6602 [10] => 12354 [11] => 5412 [12] => 18482 [13] => 2525 [14] => 8460 [15] => 20203 [16] => 14251 [17] => 12610 )