พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Eighth character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3261' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2482,22421,6323,11265,11873,3640,5098,4212,18976,18975,18977,11433,5092,3151,13086,3252,1379,2967 Array ( [0] => 2482 [1] => 22421 [2] => 6323 [3] => 11265 [4] => 11873 [5] => 3640 [6] => 5098 [7] => 4212 [8] => 18976 [9] => 18975 [10] => 18977 [11] => 11433 [12] => 5092 [13] => 3151 [14] => 13086 [15] => 3252 [16] => 1379 [17] => 2967 )