พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Eighth character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3261' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1350,1377,13085,2967,6128,4058,5227,9785,6255,13084,17293,3034,3151,11616,9784,3667,5100,4357 Array ( [0] => 1350 [1] => 1377 [2] => 13085 [3] => 2967 [4] => 6128 [5] => 4058 [6] => 5227 [7] => 9785 [8] => 6255 [9] => 13084 [10] => 17293 [11] => 3034 [12] => 3151 [13] => 11616 [14] => 9784 [15] => 3667 [16] => 5100 [17] => 4357 )