พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Eighth character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3261' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10153,11614,12861,17293,2507,5233,6447,4058,4848,11610,9134,3260,1386,1319,17292,3327,4219,14250 Array ( [0] => 10153 [1] => 11614 [2] => 12861 [3] => 17293 [4] => 2507 [5] => 5233 [6] => 6447 [7] => 4058 [8] => 4848 [9] => 11610 [10] => 9134 [11] => 3260 [12] => 1386 [13] => 1319 [14] => 17292 [15] => 3327 [16] => 4219 [17] => 14250 )