พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Seventh character single release featuring 2 songs, drama and illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'3260' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13085,5414,14249,4357,8370,18875,6323,1388,5019,3152,3639,3153,6447,8268,22423,2482,5100,18977 Array ( [0] => 13085 [1] => 5414 [2] => 14249 [3] => 4357 [4] => 8370 [5] => 18875 [6] => 6323 [7] => 1388 [8] => 5019 [9] => 3152 [10] => 3639 [11] => 3153 [12] => 6447 [13] => 8268 [14] => 22423 [15] => 2482 [16] => 5100 [17] => 18977 )