พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new songs and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'3253' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4219,11614,16056,9318,17296,5097,4876,12867,3034,1388,6323,7770,18975,3158,13594,17292,1379,11311 Array ( [0] => 4219 [1] => 11614 [2] => 16056 [3] => 9318 [4] => 17296 [5] => 5097 [6] => 4876 [7] => 12867 [8] => 3034 [9] => 1388 [10] => 6323 [11] => 7770 [12] => 18975 [13] => 3158 [14] => 13594 [15] => 17292 [16] => 1379 [17] => 11311 )