พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new songs and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'3253' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11873,9134,5931,9941,12762,6264,11613,12861,6447,20186,3816,9797,6449,16056,13086,5335,22421,18975 Array ( [0] => 11873 [1] => 9134 [2] => 5931 [3] => 9941 [4] => 12762 [5] => 6264 [6] => 11613 [7] => 12861 [8] => 6447 [9] => 20186 [10] => 3816 [11] => 9797 [12] => 6449 [13] => 16056 [14] => 13086 [15] => 5335 [16] => 22421 [17] => 18975 )