มีสินค้า

99 BAHT
150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3245' and ( pcharacter='162' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3243,3241,3247,3246,3244,3541,3540,3597,3599,3242,3542,3598 Array ( [0] => 3243 [1] => 3241 [2] => 3247 [3] => 3246 [4] => 3244 [5] => 3541 [6] => 3540 [7] => 3597 [8] => 3599 [9] => 3242 [10] => 3542 [11] => 3598 )