มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3238' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2174,1789,11017,9582,1850,22880,17151,7853,23536,12430,22988,18299,529,19829,16192,13555,13867,7549 Array ( [0] => 2174 [1] => 1789 [2] => 11017 [3] => 9582 [4] => 1850 [5] => 22880 [6] => 17151 [7] => 7853 [8] => 23536 [9] => 12430 [10] => 22988 [11] => 18299 [12] => 529 [13] => 19829 [14] => 16192 [15] => 13555 [16] => 13867 [17] => 7549 )