มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3238' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7853,18287,14900,1837,13068,22698,8878,13886,23536,22692,14498,24474,8030,18286,122,15432,21159,16600 Array ( [0] => 7853 [1] => 18287 [2] => 14900 [3] => 1837 [4] => 13068 [5] => 22698 [6] => 8878 [7] => 13886 [8] => 23536 [9] => 22692 [10] => 14498 [11] => 24474 [12] => 8030 [13] => 18286 [14] => 122 [15] => 15432 [16] => 21159 [17] => 16600 )