มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3237' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8867,18309,18583,4416,9504,14498,5212,12502,16320,5950,16323,10090,19825,19828,8030,122,4711,9586 Array ( [0] => 8867 [1] => 18309 [2] => 18583 [3] => 4416 [4] => 9504 [5] => 14498 [6] => 5212 [7] => 12502 [8] => 16320 [9] => 5950 [10] => 16323 [11] => 10090 [12] => 19825 [13] => 19828 [14] => 8030 [15] => 122 [16] => 4711 [17] => 9586 )