สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3215' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12800,12888,6829,4388,12807,4382,6226,4380,6237,4381,4386,19652,4389,12801,4385,4387,4383 Array ( [0] => 12800 [1] => 12888 [2] => 6829 [3] => 4388 [4] => 12807 [5] => 4382 [6] => 6226 [7] => 4380 [8] => 6237 [9] => 4381 [10] => 4386 [11] => 19652 [12] => 4389 [13] => 12801 [14] => 4385 [15] => 4387 [16] => 4383 )