สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3215' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6226,4383,4388,6237,12807,4380,6829,4389,4387,4386,12888,4381,12800,4382,4385,19652,12801 Array ( [0] => 6226 [1] => 4383 [2] => 4388 [3] => 6237 [4] => 12807 [5] => 4380 [6] => 6829 [7] => 4389 [8] => 4387 [9] => 4386 [10] => 12888 [11] => 4381 [12] => 12800 [13] => 4382 [14] => 4385 [15] => 19652 [16] => 12801 )