สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3210' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18363,19416,10474,21274,23007,8415,19418,20160,15697,16060,17323,23884,21852,14726,18351,19408,17326,17669 Array ( [0] => 18363 [1] => 19416 [2] => 10474 [3] => 21274 [4] => 23007 [5] => 8415 [6] => 19418 [7] => 20160 [8] => 15697 [9] => 16060 [10] => 17323 [11] => 23884 [12] => 21852 [13] => 14726 [14] => 18351 [15] => 19408 [16] => 17326 [17] => 17669 )