สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3206' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10725,14739,10739,17196,17188,17197,14717,19673,3207,22075,21827,21824,11485,11424,21825,18709,10999,18712 Array ( [0] => 10725 [1] => 14739 [2] => 10739 [3] => 17196 [4] => 17188 [5] => 17197 [6] => 14717 [7] => 19673 [8] => 3207 [9] => 22075 [10] => 21827 [11] => 21824 [12] => 11485 [13] => 11424 [14] => 21825 [15] => 18709 [16] => 10999 [17] => 18712 )