สินค้าเหลือน้อย

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3206' and ( pcharacter='205' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18710,19378,22463,3207,20952,19672,14680,14739,17201,21827,20946,11485,17188,22075,9826,17203,9476,17202 Array ( [0] => 18710 [1] => 19378 [2] => 22463 [3] => 3207 [4] => 20952 [5] => 19672 [6] => 14680 [7] => 14739 [8] => 17201 [9] => 21827 [10] => 20946 [11] => 11485 [12] => 17188 [13] => 22075 [14] => 9826 [15] => 17203 [16] => 9476 [17] => 17202 )