สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3205' and ( pcharacter='36' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2977,2976,2975,17194,17195,21205,2980,2981,912,2979,23998 Array ( [0] => 2977 [1] => 2976 [2] => 2975 [3] => 17194 [4] => 17195 [5] => 21205 [6] => 2980 [7] => 2981 [8] => 912 [9] => 2979 [10] => 23998 )