พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์

New intro theme single to the anime series "Idol Master Xenoglossia."

q select pid from dex_product where pid<>'3152' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1382,11433,6250,6256,3011,1318,18976,3034,1380,1383,3253,11614,12865,2482,22423,11612,8268,13084 Array ( [0] => 1382 [1] => 11433 [2] => 6250 [3] => 6256 [4] => 3011 [5] => 1318 [6] => 18976 [7] => 3034 [8] => 1380 [9] => 1383 [10] => 3253 [11] => 11614 [12] => 12865 [13] => 2482 [14] => 22423 [15] => 11612 [16] => 8268 [17] => 13084 )