พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3151' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9774,12861,5246,1319,12863,5227,18981,9133,5930,8267,4876,3157,5335,12762,6254,8373,1351,11607 Array ( [0] => 9774 [1] => 12861 [2] => 5246 [3] => 1319 [4] => 12863 [5] => 5227 [6] => 18981 [7] => 9133 [8] => 5930 [9] => 8267 [10] => 4876 [11] => 3157 [12] => 5335 [13] => 12762 [14] => 6254 [15] => 8373 [16] => 1351 [17] => 11607 )