พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3151' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5019,3327,4851,11873,4221,9779,12863,7770,8487,18978,18974,5090,3158,3152,12864,5232,2741,2833 Array ( [0] => 5019 [1] => 3327 [2] => 4851 [3] => 11873 [4] => 4221 [5] => 9779 [6] => 12863 [7] => 7770 [8] => 8487 [9] => 18978 [10] => 18974 [11] => 5090 [12] => 3158 [13] => 3152 [14] => 12864 [15] => 5232 [16] => 2741 [17] => 2833 )