พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'3151' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4359,4064,3157,2507,3639,3352,9941,9318,8269,9797,8267,6129,1350,5019,22423,1382,3379,1381 Array ( [0] => 4359 [1] => 4064 [2] => 3157 [3] => 2507 [4] => 3639 [5] => 3352 [6] => 9941 [7] => 9318 [8] => 8269 [9] => 9797 [10] => 8267 [11] => 6129 [12] => 1350 [13] => 5019 [14] => 22423 [15] => 1382 [16] => 3379 [17] => 1381 )