พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Saijaku Muhai no Bahamut" new ending theme. Includes two titles.

q select pid from dex_product where pid<>'3150' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6200,2737,1511,22076,8260,24577,24638,21617,5893,9367,5177,21706,4885,21328,7436,23781,5703,22108 Array ( [0] => 6200 [1] => 2737 [2] => 1511 [3] => 22076 [4] => 8260 [5] => 24577 [6] => 24638 [7] => 21617 [8] => 5893 [9] => 9367 [10] => 5177 [11] => 21706 [12] => 4885 [13] => 21328 [14] => 7436 [15] => 23781 [16] => 5703 [17] => 22108 )