พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Saijaku Muhai no Bahamut" new ending theme for a total of three titles. Also comes with music video and live performance at Asakasa Blitz in September 2015 on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'3149' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6863,5168,6651,3030,10233,21347,5778,2844,20993,16127,15506,9776,6072,9481,11194,3887,4222,9336 Array ( [0] => 6863 [1] => 5168 [2] => 6651 [3] => 3030 [4] => 10233 [5] => 21347 [6] => 5778 [7] => 2844 [8] => 20993 [9] => 16127 [10] => 15506 [11] => 9776 [12] => 6072 [13] => 9481 [14] => 11194 [15] => 3887 [16] => 4222 [17] => 9336 )