สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3138' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10748,22549,11577,22997,5714,6733,5701,10745,4283,14164,21404,22996,7367,3101,8137,11580,3855,8603 Array ( [0] => 10748 [1] => 22549 [2] => 11577 [3] => 22997 [4] => 5714 [5] => 6733 [6] => 5701 [7] => 10745 [8] => 4283 [9] => 14164 [10] => 21404 [11] => 22996 [12] => 7367 [13] => 3101 [14] => 8137 [15] => 11580 [16] => 3855 [17] => 8603 )