สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3138' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7367,4101,10745,1175,2051,5525,4292,5968,10748,6733,21830,7499,3854,9276,21323,8134,18307,8603 Array ( [0] => 7367 [1] => 4101 [2] => 10745 [3] => 1175 [4] => 2051 [5] => 5525 [6] => 4292 [7] => 5968 [8] => 10748 [9] => 6733 [10] => 21830 [11] => 7499 [12] => 3854 [13] => 9276 [14] => 21323 [15] => 8134 [16] => 18307 [17] => 8603 )