สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3137' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8590,21323,5885,9948,11579,4278,1175,9603,5043,5701,11578,23066,4683,3959,21960,6848,2938,5053 Array ( [0] => 8590 [1] => 21323 [2] => 5885 [3] => 9948 [4] => 11579 [5] => 4278 [6] => 1175 [7] => 9603 [8] => 5043 [9] => 5701 [10] => 11578 [11] => 23066 [12] => 4683 [13] => 3959 [14] => 21960 [15] => 6848 [16] => 2938 [17] => 5053 )