สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3137' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9603,10748,18365,21959,4683,1176,14164,11578,21404,4283,4336,3414,3959,2937,11580,10749,7367,3575 Array ( [0] => 9603 [1] => 10748 [2] => 18365 [3] => 21959 [4] => 4683 [5] => 1176 [6] => 14164 [7] => 11578 [8] => 21404 [9] => 4283 [10] => 4336 [11] => 3414 [12] => 3959 [13] => 2937 [14] => 11580 [15] => 10749 [16] => 7367 [17] => 3575 )