มีสินค้า

1,350 BAHT
1700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3131' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21636,8150,3135,13007,8140,6940,3132,8139,6643,18525,8153,7726,7371,13160,16064,16305,20060,8146 Array ( [0] => 21636 [1] => 8150 [2] => 3135 [3] => 13007 [4] => 8140 [5] => 6940 [6] => 3132 [7] => 8139 [8] => 6643 [9] => 18525 [10] => 8153 [11] => 7726 [12] => 7371 [13] => 13160 [14] => 16064 [15] => 16305 [16] => 20060 [17] => 8146 )