มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

“ความลับในชาติกาเนิดของชาร์ อัสนาเบิ้ล กาลังจะถูกเปิดเผย”เป็นภาคแยกที่มุ่งเน้นไปที่ตัวเอกของเรื่องโมบิลสูทกันดั้ม อย่างชาร์ อัสนาเบิ้ล มีงานภาพที่ปราณีตและการกากับภาพที่ควรค่ากับการสะสม   ออกฉายในโรงภาพยนตร์ในรอบพิเศษไปแล้วเมื่อปี 2015   แถม บุ๊คเล็ท 12 หน้า

สินค้าออกวางจำหน่าย 1 ธันวาคม 2558

q select pid from dex_product where pid<>'3122' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9119,4093,5598,11761,9118,2969,23067,1948,10882,20678,22453,9117,11520,8409,3072,3073,22450,7117 Array ( [0] => 9119 [1] => 4093 [2] => 5598 [3] => 11761 [4] => 9118 [5] => 2969 [6] => 23067 [7] => 1948 [8] => 10882 [9] => 20678 [10] => 22453 [11] => 9117 [12] => 11520 [13] => 8409 [14] => 3072 [15] => 3073 [16] => 22450 [17] => 7117 )