มีสินค้า

400 BAHT
add to cart

“ความลับในชาติกาเนิดของชาร์ อัสนาเบิ้ล กาลังจะถูกเปิดเผย”เป็นภาคแยกที่มุ่งเน้นไปที่ตัวเอกของเรื่องโมบิลสูทกันดั้ม อย่างชาร์ อัสนาเบิ้ล มีงานภาพที่ปราณีตและการกากับภาพที่ควรค่ากับการสะสม   ออกฉายในโรงภาพยนตร์ในรอบพิเศษไปแล้วเมื่อปี 2015   แถม บุ๊คเล็ท 12 หน้า

สินค้าออกวางจำหน่าย 1 ธันวาคม 2558

q select pid from dex_product where pid<>'3122' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10019,7117,4093,5597,4276,9487,20678,5861,3074,1316,11761,4333,5131,3829,5271,22449,3072,9119 Array ( [0] => 10019 [1] => 7117 [2] => 4093 [3] => 5597 [4] => 4276 [5] => 9487 [6] => 20678 [7] => 5861 [8] => 3074 [9] => 1316 [10] => 11761 [11] => 4333 [12] => 5131 [13] => 3829 [14] => 5271 [15] => 22449 [16] => 3072 [17] => 9119 )