สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
2100 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'3057' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9518,3966,4328,9601,21134,1117,20153,1131,4131,1136,8160,1128,1115,18648,9269,1629,22226,6943 Array ( [0] => 9518 [1] => 3966 [2] => 4328 [3] => 9601 [4] => 21134 [5] => 1117 [6] => 20153 [7] => 1131 [8] => 4131 [9] => 1136 [10] => 8160 [11] => 1128 [12] => 1115 [13] => 18648 [14] => 9269 [15] => 1629 [16] => 22226 [17] => 6943 )