พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new songs and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'3034' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13595,3379,8487,12760,3251,1401,4757,18874,5092,22422,4070,6322,11433,1317,18875,10176,4035,11610 Array ( [0] => 13595 [1] => 3379 [2] => 8487 [3] => 12760 [4] => 3251 [5] => 1401 [6] => 4757 [7] => 18874 [8] => 5092 [9] => 22422 [10] => 4070 [11] => 6322 [12] => 11433 [13] => 1317 [14] => 18875 [15] => 10176 [16] => 4035 [17] => 11610 )