สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1934,502,19663,8475,17394,12509,503,21740,7057,504,7259,4938,21743,3449,278,20214,275,17859 Array ( [0] => 1934 [1] => 502 [2] => 19663 [3] => 8475 [4] => 17394 [5] => 12509 [6] => 503 [7] => 21740 [8] => 7057 [9] => 504 [10] => 7259 [11] => 4938 [12] => 21743 [13] => 3449 [14] => 278 [15] => 20214 [16] => 275 [17] => 17859 )