สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,502,24187,7259,12509,278,2962,275,21743,24186,504,1934,20214,17394,7057,3449,8475,17859,4938 Array ( [0] => 502 [1] => 24187 [2] => 7259 [3] => 12509 [4] => 278 [5] => 2962 [6] => 275 [7] => 21743 [8] => 24186 [9] => 504 [10] => 1934 [11] => 20214 [12] => 17394 [13] => 7057 [14] => 3449 [15] => 8475 [16] => 17859 [17] => 4938 )