ในเล่มนี้ประกอบไปด้วย
- เทคนิคการวาดรูปร่างให้ดูกระฉับกระเฉง
- เทคนิคการวาดเครื่องแต่งกายที่เจิดจรัส
- เทคนิคการวาดท่าโพสท์ที่แสนน่ารัก
- เทคนิคการวาดฉากหลังที่เป็นประกาย

เพื่อให้คุณวาดไอดอลได้ "โมเอะ" ได้ดียิ่งกว่าใครๆ

  • DEXPRESS