มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2203,18317,16213,1820,21627,22255,16201,17508,4406,23393,4747,4874,20382,5115,23314,16149,10093,13883 Array ( [0] => 2203 [1] => 18317 [2] => 16213 [3] => 1820 [4] => 21627 [5] => 22255 [6] => 16201 [7] => 17508 [8] => 4406 [9] => 23393 [10] => 4747 [11] => 4874 [12] => 20382 [13] => 5115 [14] => 23314 [15] => 16149 [16] => 10093 [17] => 13883 )