มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2216,13913,9109,2663,21629,18310,16217,8166,20563,18852,21846,17515,22485,13889,8034,20037,13878,17521 Array ( [0] => 2216 [1] => 13913 [2] => 9109 [3] => 2663 [4] => 21629 [5] => 18310 [6] => 16217 [7] => 8166 [8] => 20563 [9] => 18852 [10] => 21846 [11] => 17515 [12] => 22485 [13] => 13889 [14] => 8034 [15] => 20037 [16] => 13878 [17] => 17521 )