พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Forth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2882' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17867,16080,17915,9781,17885,23640,18645,17882,15056,25080,2873,17875,23573,15045,19351,17874,17876,15030 Array ( [0] => 17867 [1] => 16080 [2] => 17915 [3] => 9781 [4] => 17885 [5] => 23640 [6] => 18645 [7] => 17882 [8] => 15056 [9] => 25080 [10] => 2873 [11] => 17875 [12] => 23573 [13] => 15045 [14] => 19351 [15] => 17874 [16] => 17876 [17] => 15030 )