พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2879' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17894,17889,10846,17875,15076,9782,16076,17874,23576,18647,16082,23575,15038,15065,23640,17895,23574,17300 Array ( [0] => 17894 [1] => 17889 [2] => 10846 [3] => 17875 [4] => 15076 [5] => 9782 [6] => 16076 [7] => 17874 [8] => 23576 [9] => 18647 [10] => 16082 [11] => 23575 [12] => 15038 [13] => 15065 [14] => 23640 [15] => 17895 [16] => 23574 [17] => 17300 )