พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16082,15039,17897,9781,17906,2849,17914,15076,15069,15061,17299,15083,15077,9782,16078,17898,17892,766 Array ( [0] => 16082 [1] => 15039 [2] => 17897 [3] => 9781 [4] => 17906 [5] => 2849 [6] => 17914 [7] => 15076 [8] => 15069 [9] => 15061 [10] => 17299 [11] => 15083 [12] => 15077 [13] => 9782 [14] => 16078 [15] => 17898 [16] => 17892 [17] => 766 )