พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5444,22285,19507,23712,258,19668,21969,17301,5876,7338,1529,20257,2611,23179,23628,4831,11209,3637 Array ( [0] => 5444 [1] => 22285 [2] => 19507 [3] => 23712 [4] => 258 [5] => 19668 [6] => 21969 [7] => 17301 [8] => 5876 [9] => 7338 [10] => 1529 [11] => 20257 [12] => 2611 [13] => 23179 [14] => 23628 [15] => 4831 [16] => 11209 [17] => 3637 )