พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16124,21742,8285,21340,10151,5449,1701,14344,13731,10776,6270,2647,12457,7346,1523,22038,22267,22215 Array ( [0] => 16124 [1] => 21742 [2] => 8285 [3] => 21340 [4] => 10151 [5] => 5449 [6] => 1701 [7] => 14344 [8] => 13731 [9] => 10776 [10] => 6270 [11] => 2647 [12] => 12457 [13] => 7346 [14] => 1523 [15] => 22038 [16] => 22267 [17] => 22215 )