พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,483,9934,21247,20788,9371,851,16308,14347,9151,6654,2851,10992,13671,20354,21881,6473,6426,7609 Array ( [0] => 483 [1] => 9934 [2] => 21247 [3] => 20788 [4] => 9371 [5] => 851 [6] => 16308 [7] => 14347 [8] => 9151 [9] => 6654 [10] => 2851 [11] => 10992 [12] => 13671 [13] => 20354 [14] => 21881 [15] => 6473 [16] => 6426 [17] => 7609 )