พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3201,3147,18084,18190,19312,21837,1465,12979,6070,4705,21740,8500,12478,5245,20911,9974,18945,3168 Array ( [0] => 3201 [1] => 3147 [2] => 18084 [3] => 18190 [4] => 19312 [5] => 21837 [6] => 1465 [7] => 12979 [8] => 6070 [9] => 4705 [10] => 21740 [11] => 8500 [12] => 12478 [13] => 5245 [14] => 20911 [15] => 9974 [16] => 18945 [17] => 3168 )