พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime "Eiyu Densetsu Sora no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails in the Sky)."

q select pid from dex_product where pid<>'2867' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22053,20911,21239,21377,16722,10458,5893,19048,1743,2682,15770,9792,17313,9424,22235,18132,22589,6501 Array ( [0] => 22053 [1] => 20911 [2] => 21239 [3] => 21377 [4] => 16722 [5] => 10458 [6] => 5893 [7] => 19048 [8] => 1743 [9] => 2682 [10] => 15770 [11] => 9792 [12] => 17313 [13] => 9424 [14] => 22235 [15] => 18132 [16] => 22589 [17] => 6501 )