พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme of the TV anime series "Mashiroiro Symphony: Love is pure white" is sung by CHOUCHO.

q select pid from dex_product where pid<>'2866' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,641,13014,21165,2025,22165,17389,2665,5176,10043,19459,5051,11235,13180,20118,10787,11833,1565,2888 Array ( [0] => 641 [1] => 13014 [2] => 21165 [3] => 2025 [4] => 22165 [5] => 17389 [6] => 2665 [7] => 5176 [8] => 10043 [9] => 19459 [10] => 5051 [11] => 11235 [12] => 13180 [13] => 20118 [14] => 10787 [15] => 11833 [16] => 1565 [17] => 2888 )