พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme of the TV anime series "Mashiroiro Symphony: Love is pure white" is sung by CHOUCHO.

q select pid from dex_product where pid<>'2866' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19473,12776,5658,2696,15370,24296,20951,6584,18213,23631,6655,9194,5181,5263,18550,11771,4188,22930 Array ( [0] => 19473 [1] => 12776 [2] => 5658 [3] => 2696 [4] => 15370 [5] => 24296 [6] => 20951 [7] => 6584 [8] => 18213 [9] => 23631 [10] => 6655 [11] => 9194 [12] => 5181 [13] => 5263 [14] => 18550 [15] => 11771 [16] => 4188 [17] => 22930 )