พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10444,7697,2758,21922,21696,10789,23713,2391,22802,24443,10448,3193,14548,22783,2860,1466,942,23014 Array ( [0] => 10444 [1] => 7697 [2] => 2758 [3] => 21922 [4] => 21696 [5] => 10789 [6] => 23713 [7] => 2391 [8] => 22802 [9] => 24443 [10] => 10448 [11] => 3193 [12] => 14548 [13] => 22783 [14] => 2860 [15] => 1466 [16] => 942 [17] => 23014 )