พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21716,23328,22802,21698,14608,24784,1352,14112,14557,23403,4698,8028,21696,9626,22552,3197,6261,23823 Array ( [0] => 21716 [1] => 23328 [2] => 22802 [3] => 21698 [4] => 14608 [5] => 24784 [6] => 1352 [7] => 14112 [8] => 14557 [9] => 23403 [10] => 4698 [11] => 8028 [12] => 21696 [13] => 9626 [14] => 22552 [15] => 3197 [16] => 6261 [17] => 23823 )