พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features main theme of "High Speed! Free! Starting Days" theatrical anime with B-side song and illustrated jacket. Includes music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2855' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6960,19756,14459,5637,12471,24488,24679,5632,4000,24739,2019,10852,12182,702,1320,7782,21662,6651 Array ( [0] => 6960 [1] => 19756 [2] => 14459 [3] => 5637 [4] => 12471 [5] => 24488 [6] => 24679 [7] => 5632 [8] => 4000 [9] => 24739 [10] => 2019 [11] => 10852 [12] => 12182 [13] => 702 [14] => 1320 [15] => 7782 [16] => 21662 [17] => 6651 )