พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features main theme of "High Speed! Free! Starting Days" theatrical anime with B-side song and illustrated jacket. Includes music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2855' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2704,15559,9793,3200,3804,2610,18544,14154,6656,5346,17679,21667,9933,22884,4489,4210,10858,16119 Array ( [0] => 2704 [1] => 15559 [2] => 9793 [3] => 3200 [4] => 3804 [5] => 2610 [6] => 18544 [7] => 14154 [8] => 6656 [9] => 5346 [10] => 17679 [11] => 21667 [12] => 9933 [13] => 22884 [14] => 4489 [15] => 4210 [16] => 10858 [17] => 16119 )