พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album release featuring 5 songs with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2849' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15067,17909,15050,17892,16077,17868,17899,17877,17300,16083,8412,214,19351,15059,15046,2872,17879,15083 Array ( [0] => 15067 [1] => 17909 [2] => 15050 [3] => 17892 [4] => 16077 [5] => 17868 [6] => 17899 [7] => 17877 [8] => 17300 [9] => 16083 [10] => 8412 [11] => 214 [12] => 19351 [13] => 15059 [14] => 15046 [15] => 2872 [16] => 17879 [17] => 15083 )