พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2822' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9378,13670,4886,2238,3864,23781,2024,14128,9139,3359,3529,10824,22134,8933,6076,24392,2733,10458 Array ( [0] => 9378 [1] => 13670 [2] => 4886 [3] => 2238 [4] => 3864 [5] => 23781 [6] => 2024 [7] => 14128 [8] => 9139 [9] => 3359 [10] => 3529 [11] => 10824 [12] => 22134 [13] => 8933 [14] => 6076 [15] => 24392 [16] => 2733 [17] => 10458 )