พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'2754' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18556,22883,6118,14314,10322,5678,5705,3043,6439,22412,17099,23086,22715,20178,5913,6519,19742,2683 Array ( [0] => 18556 [1] => 22883 [2] => 6118 [3] => 14314 [4] => 10322 [5] => 5678 [6] => 5705 [7] => 3043 [8] => 6439 [9] => 22412 [10] => 17099 [11] => 23086 [12] => 22715 [13] => 20178 [14] => 5913 [15] => 6519 [16] => 19742 [17] => 2683 )