พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'2754' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9148,20292,5686,6512,20199,2666,16126,7455,499,5706,7456,21183,4970,5253,9245,9374,5789,4224 Array ( [0] => 9148 [1] => 20292 [2] => 5686 [3] => 6512 [4] => 20199 [5] => 2666 [6] => 16126 [7] => 7455 [8] => 499 [9] => 5706 [10] => 7456 [11] => 21183 [12] => 4970 [13] => 5253 [14] => 9245 [15] => 9374 [16] => 5789 [17] => 4224 )