พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Features 5 new titles and mini drama.

q select pid from dex_product where pid<>'2741' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1401,5233,11612,18974,14249,12862,17294,4219,6617,4359,11433,9772,1384,3572,11615,19105,6128,6255 Array ( [0] => 1401 [1] => 5233 [2] => 11612 [3] => 18974 [4] => 14249 [5] => 12862 [6] => 17294 [7] => 4219 [8] => 6617 [9] => 4359 [10] => 11433 [11] => 9772 [12] => 1384 [13] => 3572 [14] => 11615 [15] => 19105 [16] => 6128 [17] => 6255 )