พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features opening and ending theme with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2732' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16227,3288,20998,9209,7775,21696,11999,13180,6994,8388,2693,15765,5631,9299,19473,12491,23510,5609 Array ( [0] => 16227 [1] => 3288 [2] => 20998 [3] => 9209 [4] => 7775 [5] => 21696 [6] => 11999 [7] => 13180 [8] => 6994 [9] => 8388 [10] => 2693 [11] => 15765 [12] => 5631 [13] => 9299 [14] => 19473 [15] => 12491 [16] => 23510 [17] => 5609 )