พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2705' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9424,6189,7482,8253,4148,9125,10024,12986,12180,20286,24336,19503,6269,24496,19342,4966,6457,6615 Array ( [0] => 9424 [1] => 6189 [2] => 7482 [3] => 8253 [4] => 4148 [5] => 9125 [6] => 10024 [7] => 12986 [8] => 12180 [9] => 20286 [10] => 24336 [11] => 19503 [12] => 6269 [13] => 24496 [14] => 19342 [15] => 4966 [16] => 6457 [17] => 6615 )