สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 packs (1 pack = 2 medals)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2568' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4301,4306,4302,4313,4344,2565,2575,12778,6732,4304,6983,2567,2571,4943,5193,4307,3506,4929 Array ( [0] => 4301 [1] => 4306 [2] => 4302 [3] => 4313 [4] => 4344 [5] => 2565 [6] => 2575 [7] => 12778 [8] => 6732 [9] => 4304 [10] => 6983 [11] => 2567 [12] => 2571 [13] => 4943 [14] => 5193 [15] => 4307 [16] => 3506 [17] => 4929 )