สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 packs (1 pack = 2 medals)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2568' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4943,2575,4307,2567,4308,2572,5193,7739,4309,4344,12778,6732,2565,4305,4310,3506,4303,4304 Array ( [0] => 4943 [1] => 2575 [2] => 4307 [3] => 2567 [4] => 4308 [5] => 2572 [6] => 5193 [7] => 7739 [8] => 4309 [9] => 4344 [10] => 12778 [11] => 6732 [12] => 2565 [13] => 4305 [14] => 4310 [15] => 3506 [16] => 4303 [17] => 4304 )