พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 4 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กรกฎาคม 2020

920 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

-Stainless steel thermo bottle in the image of an entry plug!
-Slim body that is easy to carry.

-Stainless steel thermo bottle with excellent heat and cold insulation
-Slim body that is easy to carry and use
-Recommended for use at school and work!
-Capacity 270ml

-Size: 5.5cm diameter x 19.7cm height
-Material: Stainless steel, PP, etc.
-Capacity: 270ml

q select pid from dex_product where pid<>'25641' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13519,23610,13524,8846,6644,20006,4550,13261,25510,14646,14582,13527,23560,13699,13696,7767,11465,8843 Array ( [0] => 13519 [1] => 23610 [2] => 13524 [3] => 8846 [4] => 6644 [5] => 20006 [6] => 4550 [7] => 13261 [8] => 25510 [9] => 14646 [10] => 14582 [11] => 13527 [12] => 23560 [13] => 13699 [14] => 13696 [15] => 7767 [16] => 11465 [17] => 8843 )