พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 4 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กรกฎาคม 2020

440 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

-Print the first machine!
-A stylish and practical S-type domestic aluminum carabiner

-S-shaped carabiner made of domestic aluminum with COSPA original shape.
-Made in Tsubame, Niigata, which boasts the world's highest level of metal processing technology.
-You can attach various things such as keys, accessories, mini tools, straps, etc. used every day!
-Recommended as a practical and fashion accent.

-Size: (about) height about 9.4 x 4.5cm in width
-Material: Aluminum

q select pid from dex_product where pid<>'25640' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13586,25641,13699,6182,6644,8846,19480,8839,13509,13523,20009,11464,13588,13530,7767,24436,14646,13521 Array ( [0] => 13586 [1] => 25641 [2] => 13699 [3] => 6182 [4] => 6644 [5] => 8846 [6] => 19480 [7] => 8839 [8] => 13509 [9] => 13523 [10] => 20009 [11] => 11464 [12] => 13588 [13] => 13530 [14] => 7767 [15] => 24436 [16] => 14646 [17] => 13521 )