พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 4 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กรกฎาคม 2020

440 BAHT
พรีออเดอร์

-S-style domestic aluminum carabiner with stylish and practical Nerf design

-S-shaped carabiner made of domestic aluminum with COSPA original shape.
-Made in Tsubame, Niigata, which boasts the world's highest level of metal processing technology.
-You can attach various things such as keys, accessories, mini tools, straps, etc. used every day!
-Recommended as a practical and fashion accent.

-Size: (about) height about 9.4 x 4.5cm in width
-Material: Aluminum

q select pid from dex_product where pid<>'25639' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11982,8837,13508,13699,8846,13530,15883,13523,14583,8510,8844,13512,20011,20008,13510,13520,13261,4549 Array ( [0] => 11982 [1] => 8837 [2] => 13508 [3] => 13699 [4] => 8846 [5] => 13530 [6] => 15883 [7] => 13523 [8] => 14583 [9] => 8510 [10] => 8844 [11] => 13512 [12] => 20011 [13] => 20008 [14] => 13510 [15] => 13520 [16] => 13261 [17] => 4549 )