มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'25322' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2211,18583,14623,10484,333,22489,18121,21626,23,23056,24727,11720,14079,22685,10350,25583,1785,10057 Array ( [0] => 2211 [1] => 18583 [2] => 14623 [3] => 10484 [4] => 333 [5] => 22489 [6] => 18121 [7] => 21626 [8] => 23 [9] => 23056 [10] => 24727 [11] => 11720 [12] => 14079 [13] => 22685 [14] => 10350 [15] => 25583 [16] => 1785 [17] => 10057 )