มีสินค้า

199 BAHT
219 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'25300' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14622,21574,10481,24234,14071,10091,12502,24249,18856,76,12437,20499,13918,23811,20343,20454,25512,22292 Array ( [0] => 14622 [1] => 21574 [2] => 10481 [3] => 24234 [4] => 14071 [5] => 10091 [6] => 12502 [7] => 24249 [8] => 18856 [9] => 76 [10] => 12437 [11] => 20499 [12] => 13918 [13] => 23811 [14] => 20343 [15] => 20454 [16] => 25512 [17] => 22292 )