พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 เมษายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ สิงหาคม 2020

3,900 BAHT
พรีออเดอร์

  • Product size: Tall: 150mm
  • Material: ABS, PVC

Set Content

・ Body
・ Replacement wrist left and right each 4 types
・ Replacement color timer (red)
・ Giga Finalizer

q select pid from dex_product where pid<>'25283' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11729,10691,18681,9999,24239,22211,9993,21869,20047,11732,20049,9313,10499,20045,20044,10693,11731,20046 Array ( [0] => 11729 [1] => 10691 [2] => 18681 [3] => 9999 [4] => 24239 [5] => 22211 [6] => 9993 [7] => 21869 [8] => 20047 [9] => 11732 [10] => 20049 [11] => 9313 [12] => 10499 [13] => 20045 [14] => 20044 [15] => 10693 [16] => 11731 [17] => 20046 )